یه نفر از تو خیابون رد میشده ، می بینه یه بچه نشسته کنار خیابون گریه میکنه.

میگه چی شده عزیزم؟

پسر بچه میگه سکه 25 تومانی ام را گم کردم.

مرد میگه این که گریه نداره بیا این 25 تومانی مال تو.

بچه بازهم به گریه کردن ادامه میده

مرده میگه: دیگه چیه؟

بچه میگه : اگه اون سکه رو گم نکرده بودم الان 50 تومان داشتم....


دسته ها :
شنبه ششم 4 1388
X