پسر غضنفر را از مدرسه اخراج می کنن. پدرش میاد پیش مدیر میگه: چرا بچه منو اخراج کردی؟

معلم : آخه ازش پرسیدم تخت جمشید رو کی آتیش زد، جواب نداد.

غضنفر هم با قیافه ای طلب کارانه گفت: ای بابا این که دیگه اخراج نمی خواست. من خودم نجارم، برای جمشیدآقا یه تخت جدید می سازم...      دسته ها :
شنبه ششم 4 1388
X